Hartauskirjoitus

Hengellinen valvominen

   Ihmisille tarjolla oleva tietomäärä on jatkuvasti lisääntynyt. Siitä ei kukaan pystyne omaksumaan kuin pienen murto-osan.

   Tällä ihmisen tiedolla on kuitenkin rajansa. Puhuttaessa tulevaisuuteen kuuluvista asioista käy tietämisemme heti paljon epävarmemmaksi.

   Tässä kohdassa Jeesus asettaa opetuksessaan selkeän rajan. Hän sanoo: ”Pitäkää varanne, olkaa valveilla, sillä te ette tiedä, milloin se aika tulee ” (Mark. 13:33).

   Kysymys on koko tämän nykyisen ajan päättymisestä, joka samalla merkitsee Jeesuksen takaisinpaluuta ja lopullista tilintekoa. Sitä edeltävät monet viimeisten aikojen merkit, joista Raamattu puhuu: sodat, luonnonkatastrofit ja monet muut ahdistukset. Kaiken sen ahdistavan keskellä kulkee pimenevinäkin aikoina yksi kirkas valonsäde: evankeliumi julistetaan todistukseksi kaikille kansoille.

   Ennakoivista merkeistä huolimatta ei kukaan ihminen voi edeltä käsin tietää tarkkaa ajankohtaa Jeesuksen takaisinpaluulle. Siksi on erityisen tarkasti kuunneltava ja muistettava kehotusta: ”pitäkää varanne, olkaa valveilla”. 

   Jeesus havainnollistaa tätä kehotustaan kertomalla miehestä, joka vieraille maille lähtiessään antaa jokaiselle palvelijalle tehtävän. Ilmoittamatta etukäteen tarkkaa ajankohtaa mies sitten palaa takaisin. Selvää on, että silloin myös jokainen joutuu vastaamaan tehtävänsä suorittamisesta.

   Jokainen kristitty on asetettu palvelijan tehtävään. Pois matkustaneen miehen tavoin Jeesus antaa seurakunnassaan ”kullekin palvelijalle oman tehtävän ja vastuun” (Mark. 13: 34).

  Tässä näkyy yksi piirre seurakunnasta: siinä johdetaan ulkopuolisesta tarkkailijasta täysivaltaiseen osallisuuteen. Se koskee sekä  armon vastaanottamista että lähtemistä tehtävän suorittamiseen.  Jokainen saa tulla seurakunnan kokoontumiseen ja vastaanottaa siellä  tarjolla olevan armon. Yhtä lailla jokainen on osallinen seurakunnalle annetusta tehtävästä. Se tehtävä on todistaa sanoin ja teoin Jumalan rakkaudesta meitä ihmisiä kohtaan.

   Kenenkään ei siis tarvitse ajatella, että hänen paikkansa  seurakunnassa on liian vähäinen. Kokonaisuus on aina jotenkin vajaa, jos joku tehtävä jää suorittamatta. Siksi on tärkeää, että jokainen löytäisi oman tehtävänsä ja suorittaisi sen uskollisesti. Tätä uskollisuutta tarkataan silloin, kun Jeesus palaa takaisin ja on tilinteon aika.

   Puhuessaan opetuslapsilleen Jeesus laajentaa opetuksensa koskemaan kaikkia. ”Minkä minä sanon teille, sen sanon kaikille: valvokaa!” (Mark. 13:37). Vaikka seurakunnassa on erilaisia jäseniä ja erilaisia tehtäviä, niin kaikille on kuitenkin samanlainen sanoma. Kehotus valvomiseen koskee jokaista, koska kaikki asetetaan tilille Jeesuksen saapuessa. Silloin ei ole enää aikaa valmistautumiseen.

   Tämä niin välttämätön valvominen on palaamista aina uudelleen Jeesuksen luo. Kristitty on kyllä tarkoitettu kaikkien alttiiksi palvelijaksi. Mutta jos alamme tehdä palvelutyötä oman voimamme varassa ja erossa Jeesuksesta, niin silloin siitä työstä tulee oman vanhurskauden pystyttämistä. Sen varassa ei voi kestää tilinteolla. Tarvitsemme jatkuvasti uskonyhteyttä Jeesukseen, niin että hän puhdistaa sovintoverellään synnistä. Siksi oikea valmistautuminen Herran takaisinpaluuseen on turvautuminen armoon, joka meille on tarjolla Jeesuksen lunastustyön perusteella.

Mauri Pihlajamaa

Kihniön ev.lut. seurakunta

Raamattu

Raamattu on Jumalan sana, joka on annettu meille ihmisten välityksellä. Siinä Jumala ilmoittaa tahtonsa ja pelastussuunnitelmansa.

Raamatussa on kaksi puolta: laki ja evankeliumi. Laki osoittaa, miten meidän tulee elää. Siinä pääsisällyksenä on rakkaus Jumalaan ja rakkaus lähimmäisiin. Koska emme pysty näitä vaatimuksia täyttämään, on Jumala valmistanut meille pelastuksen Poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. Evankeliumi on ilosanoma tästä kaikille valmistetusta pelastuksesta

Mihin uskomme

Kristillisen seurakunnan usko on uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan: Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen.

Jumala on elämän antaja ja sen ylläpitäjä. Ihmisen hän on luonut kuvakseen eli kuuntelemaan ääntään ja tottelemaan tahtoaan. Ihminen on kuitenkin eksynyt pois Jumalan tahdon noudattamisesta. Sen tähden tarvitsemme pelastusta.

Tämän pelastuksen Jumala valmisti lähettämällä Poikansa ihmiseksi. Jeesus sovitti syntimme kuolemalla puolestamme ja nousemalla ylös kuolleista.

Jumala on lähettänyt Pyhän Henkensä kirkastamaan pelastuksen lahjaa ja synnyttämään uskoa Kristukseen. Pyhä Henki toimii seurakunnassa Jumalan sanan, kasteen ja ehtoollisen välityksellä.

Seurakunnan usko on ilmaistuna uskontunnustuksessa, joka luetaan joka sunnuntai jumalanpalveluksessa.

Risti