Hartauskirjoitus

Kysymys Jeesuksesta

 Joidenkin asioiden äärellä saatetaan sanoa, että meillä on enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Varsinkin suuret onnettomuudet ja katastrofit osoittavat ymmärryksemme rajoittuneisuuden. Kovin nopeat vastaukset eivät sellaisissa tilanteissa välttämättä kuulosta erityisen vakuuttavilta. Ehkä useinkin on paras muistaa ja hyväksyä Raamatun sana: ”Salatut asiat ovat vain Herran, meidän Jumalamme tiedossa (5 Moos. 29:28).

   Samassa jakeessa kuitenkin muistutetaan, että on niitäkin asioita, ”jotka hän on ilmoittanut”. Sellaisten kohdalla kysely on tarkoitettu viemään eteenpäin, vastausten löytymiseen asti.

   Luukkaan evankeliumissa kerrotaan Jeesuksen vierailusta erään fariseuksen kodissa. Siellä vietetylle aterialle tunkeutui kutsumattomana vieraana nainen, jolle Jeesus julisti: ”Kaikki sinun syntisi on annettu anteeksi” (Luuk. 7:48). Toiset pöydässä olevat vieraat alkoivat ihmetellen kysyä: ”Kuka tuo mies on? Hänhän antaa syntejäkin anteeksi” (Luuk. 7:49).

   Elämme siinä osassa maailmaa, jossa kristinusko on vaikuttanut pitkään. Jeesuksesta on kerrottu hyvin monen sukupolven aikana. Vieläkö tahdotaan todella oppia hänet tuntemaan, vai onko ajassamme tässä suhteessa vallitsevana asenteena välinpitämättömyys? Lisääntynyt kirkosta eroaminen kertonee osaltaan siitä, että kirkon sanoma ei ole löytänyt paikkaansa ihmisten elämässä sillä tavalla kuin on ollut tarkoitus.

 Siksi jo Jeesusta koskevat aidot ja vilpittömät kysymykset olisivat terveellinen elämän merkki. On tarpeellista selvittää, kuka hän todella on.

   Fariseuksen kodissa kysymyksensä esittäneet olivat itse asiassa hyvin lähellä asian ydintä. ”Hänhän antaa syntejäkin anteeksi”. Tehdyn kysymyksen yhteydessä esitettyyn havaintoon sisältyy jo lähtökohta myös vastaukseen. Jeesuksella on todella valta antaa syntejä anteeksi, ja siinä on hänen ainutlaatuinen asemansa. Maan päällä toimiessaan hän julisti anteeksiantamuksen evankeliumia. Täytettyään tehtävänsä syntiemme sovittajana Jeesus lähetti seurakuntansa julistamaan samaa sanomaa. Uskossa vastaanotettuna tämä evankeliumi tuo omistettavaksi sen, mitä Jeesus on ristillä meille ansainnut. Siksi ei tarvitse jäädä epätietoisuuteen siitä, kuka Jeesus on. Hän on pelastajamme, joka antaa synnit anteeksi ja avaa häneen uskoville pääsyn Jumalan luo.

   Niinpä apostoli Pietari kehottaa: ”pyhittäkää Herra Kristus sydämessänne ja olkaa aina valmiit antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne perustuu” (1 Piet. 3:15). Kristitty ei ole vastausautomaatti, joka luulee tietävänsä vastauksen kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin. Jos sellaiseksi yritämme, saatamme lopulta olla aika tavalla rasittavia kanssaihmisten kannalta. Mutta uskomme ja toivomme perusteita kysyttäessä ei tarvitsisi epäröidä. Silloin saa viitata siihen, mitä on ilmoitettu. Raamatun sana todistaa Jeesuksesta maailman Vapahtajana, joka antaa iankaikkisen elämän toivon. Hänen luokseen saa tulla arkana ja epäröivänäkin. Pelastuksen toivo ei perustu meidän vahvuuteemme tai varmuuteemme, vaan Vapahtajamme työhön ja siitä todistaviin Jumalan sanan lupauksiin.

Mauri Pihlajamaa

Kihniön ev.lut. seurakunta

Raamattu

Raamattu on Jumalan sana, joka on annettu meille ihmisten välityksellä. Siinä Jumala ilmoittaa tahtonsa ja pelastussuunnitelmansa.

Raamatussa on kaksi puolta: laki ja evankeliumi. Laki osoittaa, miten meidän tulee elää. Siinä pääsisällyksenä on rakkaus Jumalaan ja rakkaus lähimmäisiin. Koska emme pysty näitä vaatimuksia täyttämään, on Jumala valmistanut meille pelastuksen Poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. Evankeliumi on ilosanoma tästä kaikille valmistetusta pelastuksesta

Mihin uskomme

Kristillisen seurakunnan usko on uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan: Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen.

Jumala on elämän antaja ja sen ylläpitäjä. Ihmisen hän on luonut kuvakseen eli kuuntelemaan ääntään ja tottelemaan tahtoaan. Ihminen on kuitenkin eksynyt pois Jumalan tahdon noudattamisesta. Sen tähden tarvitsemme pelastusta.

Tämän pelastuksen Jumala valmisti lähettämällä Poikansa ihmiseksi. Jeesus sovitti syntimme kuolemalla puolestamme ja nousemalla ylös kuolleista.

Jumala on lähettänyt Pyhän Henkensä kirkastamaan pelastuksen lahjaa ja synnyttämään uskoa Kristukseen. Pyhä Henki toimii seurakunnassa Jumalan sanan, kasteen ja ehtoollisen välityksellä.

Seurakunnan usko on ilmaistuna uskontunnustuksessa, joka luetaan joka sunnuntai jumalanpalveluksessa.

Risti