Hartauskirjoitus

 Jeesus merkkinä Jumalan rakkaudesta         

   Joulunajan  keskuksena on pieni lapsi. Paimenille sanottiin: ”Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä” (Luuk.2:12).

   Se oli eräänlainen käytännön neuvo ja ohje. Sen avulla paimenet osasivat Betlehemissä oikeaan paikkaan. Mutta siinä oli vielä enemmän. Jeesus on merkki Jumalan rakkaudesta meitä ihmisiä kohtaan.

   Varsin pian ilmeni konkreettisesti, millaiseen maailmaan hän oli tullut. Enkeli ilmestyi unessa Joosefille ja sanoi: ”Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä mukaasi ja pakene Egyptiin” (Matt. 2:13).

    Tämä pakeneminen oli välttämätöntä, koska senhetkinen hallitsija ei kaihtanut keinoja pitääkseen yllä valtaansa ja ajatteli Jeesusta kilpailijakseen. Tästä puhuu neljäs joulupäivä eli viattomien lasten päivä.

   Jeesus säästettiin siinä tilanteessa myöhempää tehtävää varten. Tuli sekin aika, jolloin hänen täytyi jäädä vastustajiensa käsiin. Simeon sanoi Marialle Jeesuksesta: ”Hänet on pantu merkiksi, jota ei tunnusteta, ja sinun omankin sydämesi läpi on miekka käyvä (Luuk. 2:34-35). Näin tapahtui erityisesti silloin, kun Jeesus ristiinnaulittiin.

    Syntiemme vaatima rangaistus on niin vakava asia, että siihen ei riittänyt mikään vähempi kuin Jumalan Pojan viaton kärsimys ja kuolema. Mutta juuri siksi joulu on meille lahjaa. Jeesus ei tullut meidän hyvyytemme tähden, vaan syntisyytemme takia. Sen tähden evankeliumi on hyvää sanomaa. Se kutsuu osallisuuteensa jokaisen, joka vain tahtoo tulla. Jo ennen syntymäämme on Jumala tehnyt valmiiksi kaiken, mitä tarvitaan päästäksemme iankaikkiseen elämään.

   Joulun Herra ja hänen saapumisensa kääntää monellakin tavalla toisenlaiseksi ne arvojärjestykset, joita me ihmiset luomme. Hän syntyi vaatimattomaan majapaikkaan, ei tavoitellut maallista kuninkuutta. Hän opetti, että lapsen kaltaiseksi nöyrtyvä on suurin taivasten valtakunnassa.

   Oikea lapsenkaltaisuus on yksinkertaista uskoa ja luottamusta Jeesukseen, hänen valmistamansa pelastuksen vastaanottamista lahjana. Siihen ei kysytä niitä suorituksia, joita elämässä niin monessa muussa asiassa vaaditaan. Noita suorituksia me luonnostaan tahtoisimme tuoda myös Jumalan eteen. Sillä paikalla olemme kuitenkin itsessämme täysin köyhinä. Emme voi tuoda mitään vastalahjaa, mutta köyhät ja ansiottomat armahdetaan.

    Asettaessaan lapsen opetuslastensa keskelle ja ottaessaan hänet syliinsä Jeesus sanoi: ”Joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut” (Mark. 9:37).

   Joulun Herra otetaan siis vastaan myös pienissä lapsissa. Tämä velvoittaa auttamaan parhaan ymmärryksemme mukaan niitä maailman kärsiviä lapsia, jotka aivan erityisesti tarvitsevat apua. Mutta yhtä lailla arvokkaita tietenkin ovat lapset myös täällä keskellämme, niin että he saavat tarpeellisen huomion. Yksi korvaamattoman tärkeä asia on, että tämän ajan lapsille ja kaikille tuleville sukupolville säilyisi evankeliumi Jeesuksesta: hänen syntymästään, kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan ja syntien anteeksiantamuksesta. Tämän tiedon säilymisessä kodit ja perheet ovat avainasemassa lasten elämän puolesta ja heidän parhaakseen.    

Mauri Pihlajamaa

Kihniön ev.lut. seurakunta

Raamattu

Raamattu on Jumalan sana, joka on annettu meille ihmisten välityksellä. Siinä Jumala ilmoittaa tahtonsa ja pelastussuunnitelmansa.

Raamatussa on kaksi puolta: laki ja evankeliumi. Laki osoittaa, miten meidän tulee elää. Siinä pääsisällyksenä on rakkaus Jumalaan ja rakkaus lähimmäisiin. Koska emme pysty näitä vaatimuksia täyttämään, on Jumala valmistanut meille pelastuksen Poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. Evankeliumi on ilosanoma tästä kaikille valmistetusta pelastuksesta

Mihin uskomme

Kristillisen seurakunnan usko on uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan: Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen.

Jumala on elämän antaja ja sen ylläpitäjä. Ihmisen hän on luonut kuvakseen eli kuuntelemaan ääntään ja tottelemaan tahtoaan. Ihminen on kuitenkin eksynyt pois Jumalan tahdon noudattamisesta. Sen tähden tarvitsemme pelastusta.

Tämän pelastuksen Jumala valmisti lähettämällä Poikansa ihmiseksi. Jeesus sovitti syntimme kuolemalla puolestamme ja nousemalla ylös kuolleista.

Jumala on lähettänyt Pyhän Henkensä kirkastamaan pelastuksen lahjaa ja synnyttämään uskoa Kristukseen. Pyhä Henki toimii seurakunnassa Jumalan sanan, kasteen ja ehtoollisen välityksellä.

Seurakunnan usko on ilmaistuna uskontunnustuksessa, joka luetaan joka sunnuntai jumalanpalveluksessa.

Risti