Hartauskirjoitus

Jumalan viisaus

   Syksyisinä viikkoina on sadonkorjuu pelloilta ajankohtaista. Siihen ovat epävakaiset sääolosuhteet tuoneet oman vaikeutensa. Näitä asioita emme voi ihmisinä säädellä, mutta myös ne saa tuoda Jumalan eteen. Apostoli Paavali kehottaa saattamaan sen, mitä tarvitsemme, ”rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon” (Fil. 4:6).

   Jo rukouksessa on siis mukana kiitos. Kirkkovuodessa on erityinen sunnuntai, jonka aiheena on kiitollisuus. Siinä meidät ohjataan katsomaan niitä asioita, jotka ovat voimassa olosuhteiden vaihteluista huolimatta.

   Eräässä kiitollisuuden sunnuntain evankeliuminkohdassa on Jeesuksen tuoma kiitos taivaalliselle Isälle. ”Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, siitä että olet salannut tämän viisailta ja oppineilta mutta ilmoittanut sen lapsenmielisille” (Matt. 11:25).

   Kysymys on Jumalan pelastavan toiminnan tunnistamisesta. ’Viisaat’ ja ’oppineet’ olivat torjuneet Jeesuksen, mutta monet tavalliseen kansaan kuuluvat ottivat hänet vastaan. Siten on tullut ilmi, että usko Jeesukseen ja pelastuminen hänen kauttaan ei vaadi suurta inhimillistä viisautta tai tiettyä oppineisuuden määrää. Jos sellaisia vaadittaisiin, niin silloin pelastus olisikin mahdollista vain osalle ihmisistä. Mutta  kun pelastus on ilmoitettu ’lapsenmielisille’,  niin se on kaikkien ulottuvilla.

   Ei pidä tietenkään ajatella, että inhimillinen viisaus olisi aina jotakin kartettavaa. Sekin on Jumalan antamaa lahjaa ja tuonut oikein käytettynä paljon hyvää elämään. Mutta jos yritämme oman viisautemme varassa arvioida Jumalan toimintaa ja erityisesti hänen pelastustekojaan, niin silloin eksymme. Viisaista ja oppineistakin täytyy tässä asiassa tulla lapsenmielisiä.

   Tahtoessaan pelastaa meidät iankaikkiseen elämään on Jumala toteuttanut suunnitelmansa Poikansa kärsimyksen kautta. Se ei ole meidän luontaisen ajattelumme mukaista, mutta Raamatun sanan mukaan ”ristiinnaulittu Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus” (1 Kor. 1:24). Tie Jumalan luo kulkee yksin Jeesuksen ja hänen ristintyönsä kautta.

   Kutsu tälle tielle lähetetään hyvin avaralla osoitteella. Todetessaan Jumalan ilmoittaneen tarkoituksensa lapsenmielisille lähettää Jeesus viestin: ”Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon” (Matt. 11:28).

   Näin Jeesus kutsuu elämään armon varassa. Se oli erityisen lohdullista, koska toisenlaistakin opetusta oli kuultu. Lainopettajien ja fariseusten uskonnollisuus oli erilaisten säädösten täyttämää. Ihmiset orjuutettiin tavattoman monilla määräyksillä.

   Jeesuskaan ei kumonnut Jumalan käskyjä, vaan opetti niitä entistä syvemmin ja palautti käskyille niiden alkuperäisen merkityksen.  Mutta  hän on myös täyttänyt nämä vaativat käskyt ja antanut syyttömänä itsensä uhriksi meidän puolestamme. Meidän pelastumistamme varten on kaikki tehty jo täydellisesti valmiiksi. Siksi Jeesus tarjoaa syntien anteeksiantamusta ja lepoa tämän lahjan varassa. Kutsu siihen on voimassa tänäänkin.

Mauri Pihlajamaa

Kihniön ev.lut. seurakunta

Raamattu

Raamattu on Jumalan sana, joka on annettu meille ihmisten välityksellä. Siinä Jumala ilmoittaa tahtonsa ja pelastussuunnitelmansa.

Raamatussa on kaksi puolta: laki ja evankeliumi. Laki osoittaa, miten meidän tulee elää. Siinä pääsisällyksenä on rakkaus Jumalaan ja rakkaus lähimmäisiin. Koska emme pysty näitä vaatimuksia täyttämään, on Jumala valmistanut meille pelastuksen Poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. Evankeliumi on ilosanoma tästä kaikille valmistetusta pelastuksesta

Mihin uskomme

Kristillisen seurakunnan usko on uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan: Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen.

Jumala on elämän antaja ja sen ylläpitäjä. Ihmisen hän on luonut kuvakseen eli kuuntelemaan ääntään ja tottelemaan tahtoaan. Ihminen on kuitenkin eksynyt pois Jumalan tahdon noudattamisesta. Sen tähden tarvitsemme pelastusta.

Tämän pelastuksen Jumala valmisti lähettämällä Poikansa ihmiseksi. Jeesus sovitti syntimme kuolemalla puolestamme ja nousemalla ylös kuolleista.

Jumala on lähettänyt Pyhän Henkensä kirkastamaan pelastuksen lahjaa ja synnyttämään uskoa Kristukseen. Pyhä Henki toimii seurakunnassa Jumalan sanan, kasteen ja ehtoollisen välityksellä.

Seurakunnan usko on ilmaistuna uskontunnustuksessa, joka luetaan joka sunnuntai jumalanpalveluksessa.

Risti