Hartauskirjoitus

Kotipaikkaoikeus Jumalan luona  

   Oman kotimaamme kansalaisina meillä on paljon oikeuksia.  Voimme varmasti sanoa, että olemme tässä suhteessa etuoikeutettuja. Meillä on monentyyppistä koulutusta, terveydenhuolto järjestettynä, pitkälle kehitetty sosiaaliturva. Tämänluonteisista asioista muodostuu hyvinvointivaltio, ja näistä tuntomerkeistä on aiheellista pitää kiinni ja säilyttää ne.

   Missään yhteiskunnassa sen jäsenet eivät kuitenkaan voi keskittyä vain vaatimaan oikeuksiaan. Toisena puolena ovat ne velvollisuudet, joita kansalaisille on asetettava. Yhteiskunta ei ole joku automaatti, joka itsestään tuottaisi kaiken aikaa erilaista hyvää. Kunkin on omien mahdollisuuksiensa mukaan osallistuttava yhteisen hyvän ylläpitämiseen.

   Joskus nämä velvollisuudet voivat ilmetä hyvin poikkeuksellisella ja ankaralla tavalla. Näin on ollut niinä aikoina, kun omaa maata on täytynyt puolustaa ulkoapäin tulevaa uhkaa vastaan. Tätä velvollisuutta täyttivät sotaveteraanit, joille omistettua päivää olemme viettäneet huhtikuun lopulla.

   Raamattu opastaa tähän ajallisten velvollisuuksien täyttämiseen. Apostoli Pietari kirjoittaa: ”Taipukaa Herran vuoksi kaiken maallisen järjestyksen alaisuuteen”  (1 Piet. 2:13).  Ei siis vain sen tähden, että yhteiskunta määrää tottelemaan, vaan koska Jumala pitää luomassaan maailmassa yllä järjestystä ja käyttää siinä maallista esivaltaa ja sen päätöksentekijöitä. Siksi kristitty näkee yhteiskunnallisen järjestyksen myönteisenä asiana ja tahtoo siihen vapaaehtoisesti suostua. Tosin silloin, jos esivalta määrää jotakin  selvästi Jumalan tahdon vastaista, on toteltava enemmän Jumalaa kuin ihmisiä. Mutta tällaisia poikkeuksia lukuun ottamatta pyrkii kristitty parhaansa mukaan täyttämään velvollisuutensa oman kotimaansa kansalaisena. Silloin voi vapaalla mielellä käyttää myös niitä oikeuksia, joita yhteiskunta antaa.

   Tämän kansalaisuuden rinnalla on kristityllä taivaan kansalaisuus, josta nimenomaan pääsiäisen jälkeinen aika on puhunut.  Jumalan sanassa hänen valtakuntansa tulee meidän luoksemme, ja siinä keskuksena sanoma Jeesuksesta ja siitä pelastuksesta, jonka hän ristinkuolemallaan ja ylösnousemisellaan on meille valmistanut.  Taivaan kansalaisuus on Jumalan sanan vastaanottamista ja omakohtaista uskoa Jeesukseen Vapahtajana. Sitä ei ihminen oman voimansa varassa saa aikaan, vaan Jumala vaikuttaa sen Henkensä kautta. Tämä on niin suuri ja käänteentekevä asia, että siitä voi käyttää nimitystä  ’uusi syntyminen ylhäältä’.             

   Taivaan kansalaisuutta ei ansaita omilla suorituksilla, koska sen Jeesus on meille ansainnut. Uskossa Jeesukseen, hänen sovintoverensä puhdistamina kuulumme Jumalan kansaan, jolla on kotipaikkaoikeus Jumalan luona taivaassa. Se on oikeuksista kaikkein suurin ja tärkein. Tästä Jumalan kansan asuinpaikasta sanotaan profeetta Jesajan kirjassa näin: ”Minun kansani saa asua rauhan niityillä, turvallisissa asuinpaikoissa, huolettomilla leposijoilla” (Jes. 32:18).

   Maailmamme on ristiriitojen ja levottomuuden täyttämä.  Mutta sen keskelle tulee lupaus ajasta, jolloin rauha ja turvallisuus ovat häiriintymättömiä. Pahan valta on silloin kukistettu, ja Jumalan tahto toteutuu täydellisesti.

   Lopullista täyttymystä vielä odotamme. Mutta kuin ennakoiden voi näitä asioita jo elää todeksi, koska Jeesus on sovittanut meidät Jumalan kanssa ja siten valmistanut rauhan. Sanoma hänestä on ’rauhan evankeliumi’. Siksi tämän evankeliumin äärellä ovat ne ’rauhan niityt’ joissa on oikea olinpaikkamme. Jeesus lupaa opetuslapsilleen myös turvan, kun hän sanoo: ”Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kuin kukaan muu, eikä kukaan voi riistää heitä Isäni kädestä” (Joh. 10:29).

Mauri Pihlajamaa

Kihniön ev.lut. seurakunta

Mihin uskomme

Kristillisen seurakunnan usko on uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan: Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen.

Jumala on elämän antaja ja sen ylläpitäjä. Ihmisen hän on luonut kuvakseen eli kuuntelemaan ääntään ja tottelemaan tahtoaan. Ihminen on kuitenkin eksynyt pois Jumalan tahdon noudattamisesta. Sen tähden tarvitsemme pelastusta.

Tämän pelastuksen Jumala valmisti lähettämällä Poikansa ihmiseksi. Jeesus sovitti syntimme kuolemalla puolestamme ja nousemalla ylös kuolleista.

Jumala on lähettänyt Pyhän Henkensä kirkastamaan pelastuksen lahjaa ja synnyttämään uskoa Kristukseen. Pyhä Henki toimii seurakunnassa Jumalan sanan, kasteen ja ehtoollisen välityksellä.

Seurakunnan usko on ilmaistuna uskontunnustuksessa, joka luetaan joka sunnuntai jumalanpalveluksessa.

tutki uskoa

Raamattu

Raamattu on Jumalan sana, joka on annettu meille ihmisten välityksellä. Siinä Jumala ilmoittaa tahtonsa ja pelastussuunnitelmansa.

Raamatussa on kaksi puolta: laki ja evankeliumi. Laki osoittaa, miten meidän tulee elää. Siinä pääsisällyksenä on rakkaus Jumalaan ja rakkaus lähimmäisiin. Koska emme pysty näitä vaatimuksia täyttämään, on Jumala valmistanut meille pelastuksen Poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. Evankeliumi on ilosanoma tästä kaikille valmistetusta pelastuksesta