Uutislistaukseen

Kihniön vt. kirkkoherra 1.5.-13.8.2023

Notaari Hannu Laukkosen tiedote papiston virkajärjestelyistä Kihniön, Ruoveden ja Virtain seurakunnissa

Papiston virkajärjestelyt Kihniön seurakunnissa 1.-31.5.2023

Virtain seurakunnan vs. kirkkoherra Jukka Taskisen siirtyessä hoitamaan o.v.o Ruoveden seurakunnan kirkkoherran virkaa 1.5.2023 lukien järjestetään Kihniön seurakunnan kirkkoherran viran hoito uudelleen, kunnes kirkkoherran virkaan valittu pastori Samu Turunen aloittaa virassa.

Pastori Marja Tuomi siirtyy toukokuun alusta lukien hoitamaan Virtain seurakunnan kokoaikaista kappalaisen virkaa määräaikaisesti. Hänet on määrätty kappalaisen viran ohella hoitamaan Kihniön seurakunnan kirkkoherran virkaa ajalla 1.-31.5.2023.

Sauli Keskisen, Jukka Taskisen, Marja Tuomen ja Ville Vauhkosen viranhoitomääräykset on tehty toukokuun ajalle tuomiokapitulin notaarin viranhaltijapäätöksillä.

Virkajärjestelyt 1.6.-31.12.2023

Tuomiokapitulin istunnossa 17.5.2023 edellä mainittuja viranhoitomääräyksiä on tarkoitus jatkaa siten, että Virtain seurakunnan vs. kirkkoherra Jukka Taskinen määrätään oman viran ohella hoitamaan Ruoveden seurakunnan kirkkoherran virkaa ajalla 1.6.-31.12.2023; Sauli Keskinen määrätään ajalle 1.6.-31.12.2023 osa-aikaiseen 80 % seurakuntapastorin virkaan, jossa puolet työajasta kohdistuu Ruoveden seurakuntaan ja puolet Virtain seurakuntaan; Ville Vauhkonen määrätään Ruoveden seurakunnan kokoaikaiseen seurakuntapastorin virkaan ajalle 1.6.-31.12.2023 ja Marja Tuomi määrätään Virtain seurakunnan vs. kappalaisen viran ohella hoitamaan Kihniön seurakunnan kirkkoherran virkaa ajalla 1.6.-13.8.2023.

2.5.2023 12.53