KIRKKONEUVOSTO

jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet vv. 2023 – 2024:

Kirkkoherra Samu Turunen, puheenjohtaja

Soininen Kalle, varapuheenjohtaja                    
varajäsen Markkola Juha-Matti

Marketta Malin
varajäsen Sinikka Taupila

Lasse Paulamäki                               varajäsen Leena Yli-Lankoski

Marja Saarela                                varajäsen Armi Itäpää

Markku Mattila                               varajäsen Sami Leinonen-Jokioja

Kristiina Mäkelä                                varajäsen Markus Lepistö