Ristiäiset

Kaste

Kaste on Jeesuksen asettama pyhä toimitus (Matt. 28:18-20). Siinä Jumala ottaa kastettavan armonsa ja siunauksensa suojaan ja lahjoittaa anteeksiantamuksen, jonka Jeesus on tuonut kuolemallaan ja ylösnousemisellaan. Samalla kastettava otetaan seurakunnan jäseneksi.

Ainakin toisen vanhemmista täytyy kuulua luterilaiseen kirkkoon, jotta kastaminen olisi mahdollista. Kastetta ei ole syytä tarpeettomasti viivyttää, vaan on suositeltavaa , että se tapahtuisi kolmen kuukauden sisällä lapsen syntymästä.

Kummit

Kasteen lahja tulee omistaa henkilökohtaisella uskolla, jonka syntymiseen tarvitaan kristillistä kasvatusta ja opetusta. Siitä huolehtimiseen on vanhempien avuksi tarkoitettu kummit.

Kummeja tulee olla vähintään yksi, joka on rippikoulun käynyt ja konfirmoitu luterilaisen kirkon jäsen. Tämän lisäksi voi olla myös muita virallisia kummeja, mutta heidänkin täytyy kuulua johonkin sellaiseen kristilliseen kirkkoon tai yhteisöön, joka hyväksyy luterilaisen kirkon toimittaman kasteen. Näistä saa tarkempia tietoja kirkkoherranvirastosta. Pelkästään väestörekisteriin kuuluva ei voi olla virallisena kummina. Kummeja pyytäessään vanhempien täytyy siis varmistua, että nämä ehdot täyttyvät. Lisäksi on aiheellista miettiä, ketkä sukulais- ja ystäväpiirissä olevista itsekin arvostavat kristillistä kasvatusta ja tahtovat omassa elämässään sitoutua kristilliseen elämäntapaan.

Kummien määrälle ei ole säädetty ylärajaa. Jotta lapsen yhteys jokaiseen kummiin voisi säilyä mahdollisimman tiiviinä, ei ole tarkoituksenmukaista pyytää kovin monta kummia. 

Kihniön seurakunta

Kasteesta sovitaan suoraan kirkkoherra Samu Turusen kanssa p. 040 804 9271.

Käyntiosoite

Kihniön seurakunta
Kuruntie 14
39820 Kihniö
Puh. 040 804 9270
kihnion.seurakunta@evl.fi

Kastemalja

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku

Kummius on luottamustehtävä. Vanhemmat valitsevat lapselleen kummeiksi tärkeät aikuiset. Jokainen löytää oman tapansa olla kummi. Kastetulla lapsella tulee olla vähintään yksi kirkkoon kuuluva kummi.

Kummien valinta ja tehtävät

Lapsikaste on luterilaisessa kirkossa tavallisin tapa liittyä kirkon jäseneksi, mutta kasteelle voit tulla minkä ikäisenä tahansa. 

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä