Ristiäiset

Kaste

Kaste on Jeesuksen asettama pyhä toimitus. Siinä Jumala lahjoittaa kastettavalle anteeksiantamuksen, jonka Jeesus on jokaista varten hankkinut kuolemallaan ja ylösnousemisellaan. Samalla kastettava otetaan seurakunnan jäseneksi.

Ainakin toisen vanhemmista täytyy kuulua luterilaiseen kirkkoon, jotta kastaminen olisi mahdollista. Kastetta ei ole syytä tarpeettomasti viivyttää, vaan on suositeltavaa , että se tapahtuisi kolmen kuukauden sisällä lapsen syntymästä.

Kummit

Kasteen lahja tulee omistaa henkilökohtaisella uskolla, jonka syntymiseen tarvitaan kristillistä kasvatusta ja opetusta. Siitä huolehtimiseen on vanhempien avuksi tarkoitettu kummit.

Kummeja tulee olla vähintään kaksi, jotka ovat rippikoulun käyneitä ja konfirmoituja luterilaisen kirkon jäseniä. Poikkeustapauksessa voi riittää yksi kummi, mutta tästä asiasta on aina etukäteen neuvoteltava kirkkoherran kanssa. Näiden lisäksi voi olla myös muita kummeja, mutta heidänkin jokaisen täytyy kuulua johonkin sellaiseen kristilliseen kirkkoon tai yhteisöön, joka hyväksyy luterilaisen kirkon toimittaman kasteen. Näistä saa tarkempia tietoja kirkkoherranvirastosta. Pelkästään väestörekisteriin kuuluva ei voi olla kummina. Kummeja pyytäessään vanhempien täytyy siis varmistua, että nämä ehdot täyttyvät. Lisäksi on aiheellista miettiä, ketkä sukulais- ja ystäväpiirissä olevista itsekin arvostavat kristillistä kasvatusta ja tahtovat omassa elämässään sitoutua kristilliseen elämäntapaan.

Kummien määrälle ei ole säädetty ylärajaa. Jotta lapsen yhteys jokaiseen kummiin voisi säilyä mahdollisimman tiiviinä, ei ole tarkoituksenmukaista pyytää kovin monta kummia. Käytännössä 2-4 henkilöä on tavallisin ja sopiva määrä.

Kihniön seurakunta

Kirkkoherranvirasto palvelee maanantaisin ja keskiviikkoisin  klo 9-12. Kasteesta voi sopia suoraan seurakuntapastori Marja Tuomen kanssa p. 040 804 9271.

Käyntiosoite

Kihniön seurakunta
Kuruntie 14
39820 Kihniö
Puh. 040 804 9270
kihnion.seurakunta@evl.fi

Kastemalja

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku

Kummius on kirkon ja vanhempien antama luottamustehtävä. Kummeja tulee olla vähintään kaksi. Poikkeustapauksessa riittää myös yksi kummi. Päätöksen tekee oman seurakunnan kirkkoherra.

Kummien valinta ja tehtävät

Lapsikaste on tavallisin tapa liittää kirkon jäseneksi. Luterilaisessa kirkossa kastetaan myös nuoria ja aikuisia – siis kaikenikäisiä.

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä