Hartauskirjoitus

Jeesus herättää uskon

 

Tämän ajankohdan aiheena kirkoissa on Jeesus herättää uskon. Aiheen kanssa olemme kristillisen uskon ytimessä. Aiheen mukaisesti kaikki jumalanpalveluksen virret ja tekstit keskittyvät uskon alkajaan ja täydelliseksi tekijään – Jeesukseen Kristukseen. Hän on kristillisen uskon ydin, joka evankeliumeissa todistaa, viitaten ”kirjoituksiin” eli vanhaan testamenttiin, että ilman häntä ihminen ei saa mitään aikaan. Ilman häntä ei edes ole olemassa kristillistä uskoa ja pelastusta kristillisessä merkityksessä – kaikki riippuu hänen toiminnastaan pienen ihmisen hyväksi ja puolesta. Usko on se väline, joka liittää pienen ihmisen elävään yhteyteen Kristuksen kanssa.

 

Läpi koko raamatun kulkee ajatus siitä, että ulkonainen jäsenyys Jumalan kansaan ei takaa yksittäisen ihmisen perille pääsyä ja autuuden osallisuutta. Vanhassa testamentissa muinaisen Israelin kansan ulkonainen jäsenyys oli sinänsä hyvä ja suuri lahja, mutta ihmisen täytyi sisäistää kaikki se mitä uskon yhteisö opetti – ei siis Mooseksen uskokaan ollut ”vain” ulkonaista Tooran noudattamista! Profeetat saarnasivat ja kehottivat kansaa palaamaan takaisin Jumalan luo saamaan lihasydän kivisydämen tilalle. Samaa ajatusta opettaa Uusi testamentti hiukan toisin ilmauksin, mutta pohjimmaltaan ajatus on sama. Siellä puhutaan uskosta ja sydämen uskosta, josta käytetään myös nimeä uudestisyntyminen tai Hengestä syntyminen. Eli molemmat raamatun osat puhuvat siitä, että ihmisen sisimmässä – sydämessä – täytyy tapahtua muutos, joka sitten ajan myötä näkyy myös elävässä elämässä.

 

Kristillinen usko on olemukseltaan Jumalan sanaan ja lupaukseen luottamista. Se ei ole ”luulemista”, vaikka esimerkiksi ristisanatehtävissä uskominen ja luuleminen on ”saarnattu” synonyymeiksi, joka on kristillisen uskon vähättelyä ja vääristelyä. Sen sijaan kristillisen uskon olemus on lujaa luottamista siihen, että Jumala on hyvä ja rakastava ja haluaa pelkkää hyvää jokaiselle luomalleen ihmiselle. Tämä tuli kirkkaimmin näkyviin siinä, kun hän antoi ainoan, rakkaan poikanansa – Jeesuksen - syntien sovitukseksi, ja niin hankki täydellisen ja kaiken kattavan anteeksiantamuksen jokaiselle, joka haluaa uskoa. Tällainen usko ei ole luulottelua tai luulouskoa, vaan elävää ja elämäksi tekevää sydämen uskoa, joka pysyi ja pysyy vahvana silloinkin, kun ihminen joutuu ”maksamaan” uskomisestaan vaikkapa hengellään.

Hannu Hiipakka

pastori, TM

Mihin uskomme

Kristillisen seurakunnan usko on uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan: Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen.

Jumala on elämän antaja ja sen ylläpitäjä. Ihmisen hän on luonut kuvakseen eli kuuntelemaan ääntään ja tottelemaan tahtoaan. Ihminen on kuitenkin eksynyt pois Jumalan tahdon noudattamisesta. Sen tähden tarvitsemme pelastusta.

Tämän pelastuksen Jumala valmisti lähettämällä Poikansa ihmiseksi. Jeesus sovitti syntimme kuolemalla puolestamme ja nousemalla ylös kuolleista.

Jumala on lähettänyt Pyhän Henkensä kirkastamaan pelastuksen lahjaa ja synnyttämään uskoa Kristukseen. Pyhä Henki toimii seurakunnassa Jumalan sanan, kasteen ja ehtoollisen välityksellä.

Seurakunnan usko on ilmaistuna uskontunnustuksessa, joka luetaan joka sunnuntai jumalanpalveluksessa.

tutki uskoa

Raamattu

Raamattu on Jumalan sana, joka on annettu meille ihmisten välityksellä. Siinä Jumala ilmoittaa tahtonsa ja pelastussuunnitelmansa.

Raamatussa on kaksi puolta: laki ja evankeliumi. Laki osoittaa, miten meidän tulee elää. Siinä pääsisällyksenä on rakkaus Jumalaan ja rakkaus lähimmäisiin. Koska emme pysty näitä vaatimuksia täyttämään, on Jumala valmistanut meille pelastuksen Poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. Evankeliumi on ilosanoma tästä kaikille valmistetusta pelastuksesta