Hartauskirjoitus

Pelastettu palvelemaan

   Kaiken luodessaan Jumala asetti ihmiselle aivan erityisen tehtävän: ”Vallitkaa meren kaloja, taivaan lintuja ja kaikkea, mikä maan päällä elää ja liikkuu” (1 Moos. 1:28).

    Ihminen saa käyttää luomakunnan antimia ja lahjoja, mutta ei itsevaltaisesti. ”Herran on maa ja kaikki mitä siinä on, maanpiiri ja ne, jotka siinä asuvat” (Ps. 24:1). Me olemme vain tilanhoitajia, joiden haltuun on uskottu Jumalan lahjoja. Niiden hoitamisesta on kerran vastattava lahjojen antajalle.

   Tätä tehtävää tulee suorittaa yhdessä toisten ihmisten kanssa. Eräässä evankeliuminkohdassa Jeesus puhuu varoittaen tilanteesta, jossa palvelija ryhtyy kohtelemaan ankaruudella toisia palvelijoita. Tällainen vastuun unohtaminen ja itsekkyys saa aikanaan rangaistuksensa.

   Tietoisuus tulevasta tilinteosta johtaa meidät näkemään koko elämän kalliina lahjana, jota ei ole lupa käyttää miten tahansa. Jumalan kymmenen käskyä on annettu jatkuvasti voimassa olevaksi ohjenuoraksi. Näiden käskyjen äärelle tulee yhä uudelleen palata. Terveellistä on ottaa esille katekismus ja katsoa sieltä, miten Martti Luther selittää käskyjä. Havaitsemme silloin, että kieltojen ja varoitusten lisäksi käskyihin sisältyy myös kehotus tehdä oikeanlaisia tekoja.

   Jumala on siis ilmoittanut selkeästi tahtonsa. Sen äärelle pysähtyminen johtaa meidät tilintekoon jo nyt, ja niin on hyvä. Täällä elettävä aika on näet armonaikaa. Se merkitsee, että havaitessamme omat rikkomuksemme ja laiminlyöntimme saamme etsiä turvaa toisaalta. Siinäkin, ja erityisesti siinä, kaikki on lahjaa. ”Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut” (Ef. 2:8-10).

  Järjestys ei kuljekaan niin, että hyviä tekoja tekemällä hankkisimme pelastuksen, vaan Jumala on antanut kaiken lahjana Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen kautta on pelastus meille valmiina, ja sen saa uskon kautta omistaa. Siinä ei ole mitään ennakkovaatimuksia eikä kysytä sitä, onko saanut elämänsä paremmaksi. Yksin lahjana annettavan pelastuksen varassa on mahdollista kestää suurella tilinteolla.

   Jokainen pelastettu on kuitenkin tarkoitettu myös palvelijaksi ja siten Jumalan lahjojen hoitajaksi. Mutta siinä ei tarvitse hallitsevana olla orjallinen rangaistuksen pelko, koska tiedämme, millainen on Herramme. Hän on armollinen ja laupias. Voimme nähdä hänen käskynsä juuri tässä valossa: ne ovat hyvät ja oikeat säädökset, jotka on annettu meidän parhaaksemme ja niidenkin takana on rakkaus. Siksi oikea paikkamme ja paras osamme on siinä, että armahdettuina palvelisimme Jumalaa ja lähimmäisiämme. Juuri tästä armahduksesta apostoli Paavali muistuttaa, kun hän kirjoittaa: ”Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten kehotan teitä, veljet: Antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla” (Room. 12:1). Kristitty on ’pelastettu palvelemaan’ niin kuin vanha kristinoppi asian ilmaisi.

Mauri Pihlajamaa
Kihniön ev.lut. seurakunta

Mihin uskomme

Kristillisen seurakunnan usko on uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan: Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen.

Jumala on elämän antaja ja sen ylläpitäjä. Ihmisen hän on luonut kuvakseen eli kuuntelemaan ääntään ja tottelemaan tahtoaan. Ihminen on kuitenkin eksynyt pois Jumalan tahdon noudattamisesta. Sen tähden tarvitsemme pelastusta.

Tämän pelastuksen Jumala valmisti lähettämällä Poikansa ihmiseksi. Jeesus sovitti syntimme kuolemalla puolestamme ja nousemalla ylös kuolleista.

Jumala on lähettänyt Pyhän Henkensä kirkastamaan pelastuksen lahjaa ja synnyttämään uskoa Kristukseen. Pyhä Henki toimii seurakunnassa Jumalan sanan, kasteen ja ehtoollisen välityksellä.

Seurakunnan usko on ilmaistuna uskontunnustuksessa, joka luetaan joka sunnuntai jumalanpalveluksessa.

tutki uskoa

Raamattu

Raamattu on Jumalan sana, joka on annettu meille ihmisten välityksellä. Siinä Jumala ilmoittaa tahtonsa ja pelastussuunnitelmansa.

Raamatussa on kaksi puolta: laki ja evankeliumi. Laki osoittaa, miten meidän tulee elää. Siinä pääsisällyksenä on rakkaus Jumalaan ja rakkaus lähimmäisiin. Koska emme pysty näitä vaatimuksia täyttämään, on Jumala valmistanut meille pelastuksen Poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. Evankeliumi on ilosanoma tästä kaikille valmistetusta pelastuksesta