Hartauskirjoitus

Enkelit palvelevat Jumalan suunnitelmaa

   Näemme päivittäin ympärillämme Jumalan luomistekoja. Siinä on eräs tapa, jonka kautta Jumalan puhuttelu kohtaa meidät.

   Tämän näkyvän maailman ohella Jumala on luonut myös sellaisen maailman, jota emme voi nähdä näillä silmillämme. Siihen kuuluvat enkelit. Kirkkovuodessa heistä muistuttaa erityisesti mikkelinpäivä, joka on saanut nimensä enkeli Mikaelista.

   Aikamme painottaa vahvasti ihmisjärkeä ja sen varassa toimivaa tieteellistä tutkimusta. Sanoma enkeleistä tuo siihen tarpeellisen vastapainon ja osoittaa, että inhimillinen tietämys ei voi selittää läheskään kaikkea.

   Enkelit ovat toimineet monissa keskeisissä Raamatun tapahtumissa. He ovat palvelijoita, jotka on lähetetty toimimaan Jumalan tarkoituksien mukaisella tavalla.

   Näin oli myös Jeesuksen kärsimyshistorian vaiheissa. Kun vastustajat tulivat vangitsemaan Jeesuksen, olisi Pietari tahtonut taistella ja tehdä vastarintaa miekan avulla. Mutta Jeesus torjui sen. Hän viittasi siihen, että enkeleitä olisi voitu lähettää taistelemaan hänen puolestaan.  Vanhan testamentin kirjoitusten täytyi kuitenkin käydä toteen siten, että Jeesus jäi vastustajiensa käsiin.

   Jumalan toimintatapa ei siis ollut ihmisajatusten mukainen. Taistelujoukkoja olisi löytynyt, mutta niiden aika ei ollut silloin. Sen sijaan enkeli oli lähetetty toisenlaiseen tehtävään. Jo ennen vastustajien paikalle saapumista Jeesus oli käynyt rukoustaistelun. Siinä hän sanoi: ”Isä, jos tahdot, niin ota tämä malja minulta pois. Mutta älköön toteutuko minun tahtoni, vaan sinun” (Luuk. 22:42). Jeesus siis suostui siihen, että hänen täytyi kärsiä maailman syntien tähden. Ja heti sen jälkeen sanotaan: ”Silloin taivaasta ilmestyi hänelle enkeli, joka vahvisti häntä” (Luuk 22:43). Enkeli lähetettiin vahvistamaan Jeesusta siihen, mikä oli Jumalan tahto. Ristiinnaulittuna ja ylösnousseena Jeesus on toteuttanut Jumalan suunnitelman meitä varten. Niinpä taivaassakin enkelit lausuvat: -”Karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan vallan, rikkauden, viisauden ja voiman, kunnian, kirkkauden ja ylistyksen” (Ilm. 5:12).      

   Meidän ei sovi ajatella, että enkelit lähetettäisiin täyttämään kaikki meidän ajatuksemme. Jumalan tahto ja tarkoitukset voivat joskus olla toisenlaiset kuin omat toiveemme. Mutta sen tiedämme, että Jumala tahtoo pelastaa lunastetut ihmiset iankaikkiseen elämään. Siksi enkelien toiminta palvelee erityisesti tätä tarkoitusta. Niinpä enkeleillä on tehtävänsä myös maailmanhistorian lopussa, Jeesuksen takaisinpaluun päivänä. ”Suuren torven soidessa hän lähettää enkelinsä neljälle ilmansuunnalle kokoamaan kaikkialta, maan kaikista ääristä ne, jotka hän on valinnut” (Matt. 24:31).

   Miten tarkka ja laajalle ulottuva onkaan tämä kokoaminen! Siinä ei mikään osa maailmastamme jää unohduksiin. Joka puolelta noudetaan ne, jotka ovat kuulleet evankeliumin Jeesuksesta ja ottaneet sen vastaan. Silloin nämä pelastetut johdetaan samaan joukkoon enkelien kanssa, kiittämään meidän edestämme uhrattua Karitsaa.

Mauri Pihlajamaa
Kihniön ev.lut. seurakunta

Mihin uskomme

Kristillisen seurakunnan usko on uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan: Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen.

Jumala on elämän antaja ja sen ylläpitäjä. Ihmisen hän on luonut kuvakseen eli kuuntelemaan ääntään ja tottelemaan tahtoaan. Ihminen on kuitenkin eksynyt pois Jumalan tahdon noudattamisesta. Sen tähden tarvitsemme pelastusta.

Tämän pelastuksen Jumala valmisti lähettämällä Poikansa ihmiseksi. Jeesus sovitti syntimme kuolemalla puolestamme ja nousemalla ylös kuolleista.

Jumala on lähettänyt Pyhän Henkensä kirkastamaan pelastuksen lahjaa ja synnyttämään uskoa Kristukseen. Pyhä Henki toimii seurakunnassa Jumalan sanan, kasteen ja ehtoollisen välityksellä.

Seurakunnan usko on ilmaistuna uskontunnustuksessa, joka luetaan joka sunnuntai jumalanpalveluksessa.

tutki uskoa

Raamattu

Raamattu on Jumalan sana, joka on annettu meille ihmisten välityksellä. Siinä Jumala ilmoittaa tahtonsa ja pelastussuunnitelmansa.

Raamatussa on kaksi puolta: laki ja evankeliumi. Laki osoittaa, miten meidän tulee elää. Siinä pääsisällyksenä on rakkaus Jumalaan ja rakkaus lähimmäisiin. Koska emme pysty näitä vaatimuksia täyttämään, on Jumala valmistanut meille pelastuksen Poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. Evankeliumi on ilosanoma tästä kaikille valmistetusta pelastuksesta