Hartauskirjoitus

  Jeesus perusti seurakunnan

  Helluntaipäivä on yksi kirkkovuoden merkittävistä juhlapyhistä. Helluntaina näet täyttyi lupaus Pyhän Hengen lahjasta.

   Pitkäperjantai ja pääsiäinen ovat kertoneet, kuinka Jeesus valmisti syntien sovituksen kaikkia ihmisiä varten. Tämä lahja ei kuitenkaan avaudu inhimillisen järkeilyn tai mietiskelyn kautta. Vaikka maallisen elämän asioissa ihmiset voivat tehdä järkeviä ratkaisuja, niin hengellisissä kysymyksissä on toisin. Tarvitaan Jumalan sanan todistus, jonka Pyhä Henki tekee sydämille eläväksi. Jeesus sanoo Hengen työstä: ”Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta” (Joh. 16:14).  Tämä todistus vakuuttaa, että syntien sovitus on jokaiselle tarkoitettu lahja.  Uskossa vastaanotettuna evankeliumin sana tekee meidät henkilökohtaisesti osallisiksi siitä, mitä Jeesus on meille ansainnut. Samalla sana synnyttää uudenlaista mieltä, joka merkitsee sitoutumista Jeesukseen ja hänen nimensä tunnustamista. Armo ei siis johda meitä oman tahtomme mukaiselle tielle, vaan kuulemaan ja noudattamaan Jeesuksen antamia opetuksia

   Helluntaipäivänä syntyi ensimmäinen kristillinen seurakunta. Siinäkään lähtökohtana ei ollut ihmisten päätös, vaan Pyhän Hengen toiminta. Hänen työnsä jatkuu edelleen seurakunnassa, joten siellä on kristityn oikea paikka. Näin on siitäkin huolimatta, että jokaisessa seurakunnassa näkyy niin paljon myös inhimillistä vajavaisuutta ja heikkoutta. Maan päältä ei voi löytää täydellistä seurakuntaa, jos katsotaan jäseninä olevia ihmisiä. Mutta perustana ei olekaan se, millaisia me ihmiset olemme. Seurakunnan keskeiset tuntomerkit ovat Jumalan sana, kaste ja ehtoollinen. Niin kauan kuin ne ovat käytössä, voi Pyhä Henki toimia seurakunnan keskellä.

   Seurakunta pysyy aina, koska Jeesus on sanonut: ”Sitä eivät tuonelan portit voita” (Matt. 16:18). Ei ole kuitenkaan ilman muuta selvää, että todellinen seurakunta säilyisi joka paikassa, missä se on joskus ollut. Jeesus antoi lupauksen siinä yhteydessä, jossa Pietari oli lausunut tunnustuksen: ”Sinä olet Messias, elävän Jumalan Poika” (Matt. 16:16). Tämän uskon ja tunnustuksen varassa on seurakunnan ja kirkon elämä. Siksi tarvitaan jokaista jäsentä, joka sitoutuu tähän tunnustukseen. Jos heitä löytyy, pysyy seurakunta myös meidän keskellämme.

  Itsessään vajavaisille ihmisille Jeesus on antanut tehtäväksi viedä evankeliumia kaikkeen maailmaan. Tämä uuden liiton seurakunta ei tunne mitään inhimillisiä raja-aitoja. Jeesuksen sovitustyö koskee kaikkia ihmisiä ja kansoja, siksi sanoma siitä kuuluu viedä kaikkien ihmisten luo. Tästä kuin merkkinä oli se, että jo helluntaipäivänä Jerusalemissa ihmiset sanoivat: ”me kaikki kuulemme heidän julistavan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja” (Apt. 2:11).

   Ilmestyskirja kertoo, kuinka Johannes näki perille kootun pelastettujen joukon. Siinä oli ”ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista ja heimoista, ja he puhuivat kaikkia kieliä” (Ilm. 7:9). Kaikki kielet ovat siis silloin saaneet kuulla evankeliumin Jeesuksesta. Eri kansojen keskuudessa on ollut myös niitä, jotka ovat tämän evankeliumin omakohtaisesti vastaanottaneet.  Näin Jeesus yhdistää ihmisiä eri puolilta maailmaa, niin että seurakunta lopulta on yksi ja yhteinen. Siihen mekin saamme kuulua, sillä oma seurakuntamme ja oma kirkkomme on osa tässä maailmanlaajassa kristikunnassa. 

Mauri Pihlajamaa                                                                                              

Mihin uskomme

Kristillisen seurakunnan usko on uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan: Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen.

Jumala on elämän antaja ja sen ylläpitäjä. Ihmisen hän on luonut kuvakseen eli kuuntelemaan ääntään ja tottelemaan tahtoaan. Ihminen on kuitenkin eksynyt pois Jumalan tahdon noudattamisesta. Sen tähden tarvitsemme pelastusta.

Tämän pelastuksen Jumala valmisti lähettämällä Poikansa ihmiseksi. Jeesus sovitti syntimme kuolemalla puolestamme ja nousemalla ylös kuolleista.

Jumala on lähettänyt Pyhän Henkensä kirkastamaan pelastuksen lahjaa ja synnyttämään uskoa Kristukseen. Pyhä Henki toimii seurakunnassa Jumalan sanan, kasteen ja ehtoollisen välityksellä.

Seurakunnan usko on ilmaistuna uskontunnustuksessa, joka luetaan joka sunnuntai jumalanpalveluksessa.

tutki uskoa

Raamattu

Raamattu on Jumalan sana, joka on annettu meille ihmisten välityksellä. Siinä Jumala ilmoittaa tahtonsa ja pelastussuunnitelmansa.

Raamatussa on kaksi puolta: laki ja evankeliumi. Laki osoittaa, miten meidän tulee elää. Siinä pääsisällyksenä on rakkaus Jumalaan ja rakkaus lähimmäisiin. Koska emme pysty näitä vaatimuksia täyttämään, on Jumala valmistanut meille pelastuksen Poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. Evankeliumi on ilosanoma tästä kaikille valmistetusta pelastuksesta