Lähetystyö

Lähetystyö vie evankeliumia Jeesuksesta oman maamme rajojen ulkopuolelle ja erityisesti niille seuduille, joissa on vähän kristittyjä. Lähtökohtana on Jeesuksen antama käsky tehdä kaikki kansat hänen opetuslapsikseen.

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on virallisia lähetysjärjestöjä, joita seurakunnat tukevat ja joista niillä on nimikkolähettejä. Kihniön seurakunnalla nimikkolähettejä on kolme.

Seurakunnassa järjestetään lähetystilaisuuksia ja lähetyspiirejä. Taloudellista tukea kartutetaan myyjäisillä ja kahvitarjoiluilla lähetystyön hyväksi.

lähetystyö