Hartauskirjoitus

Jumalan siunaamat?

Kirkkovuoden viimeinen pyhä on nimeltään tuomiosunnuntai, Kristuksen kuninkuuden sunnuntai. Tuomiosunnuntain tekstit kertovat sen, että me kaikki olemme kerran viimeisellä tuomiolla. Siellä joudumme vastuuseen teoistamme ja tekemättä jättämisistämme. Kenelle me vastaamme teoistamme ja miten? Olemme vastuussa Jumalalle, hän tulee tuomitsemaan meidät tekojemme ja tekemättä jättämisiemme mukaan. Kun olemme Jumalan edessä, emme enää voi muuttaa kohtaloamme. Niin kauan kuin elämme, voimme vielä teoillamme ja valinnoillamme vaikuttaa siihen, miten hän tulee meidät tuomitsemaan.  

Valinnan aika loppuu, kun tämä ajallinen elämämme päättyy ja/tai kun Jeesus palaa kirkkaudessaan. Jeesus palaa takaisin, hän on luvannut niin. Hänen tulemisensa aikaa ei tiedä kukaan muu kuin Isä Jumala. Taivaan enkelitkään eivät sitä tiedä.  Kun Jeesus tulee hän vie omansa pois tästä maailmasta. Evankeliumin (Matt.25:31-46) mukaan kaikki kansat kootaan silloin Kristuksen eteen ja enkelit erottavat heidät toisistaan, vanhurskaat oikealle puolelle ja muut vasemmalle puolelle.  

Vanhurskaat ovat Jumalan siunaamia. Ketkä ovat vanhurskaita, Jumalan siunaamia? Tiedämmekö itse omasta kohtalostamme jo etukäteen? Me emme voi etukäteen tietää, sen kummemmin omasta kuin toistenkaan kohtalosta. Kaikki tieto on paremmissa käsissä, Jumala yksin tekee valinnan. 

Voimme itse kuitenkin vaikuttaa Jumalan valintaan toimimalla kuten hän tahtoisi meidän toimivan. Jumalan siunaamat rakastavat Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä kuten itseään.  He tekevät kaiken Jeesuksen tähden ja rakkaudesta Jeesukseen. He eivät palvo maallista mammonaa vaan omaisuus paremminkin palvelee heitä. He käyttävät sitä Jumalan tahdon mukaan.  He eivät myöskään kersku omilla hyvillä teoillaan, vaan ovat nöyriä.

 Jos meidät pelastettaisiin pelkkien tekojemme mukaan, yksikään meistä ei pelastuisi. Riittää, että me uskomme Kolmiyhteiseen Jumalaan ja yritämme parhaamme, kun toimimme hänen tahtonsa mukaan. Loppujen lopuksi kaikki on Jumalan armon varassa.

Miten käy heille, jotka eivät ole Jumalan siunaamia ja joutuvat valinnassa toiselle puolelle kuin Jumalan siunaamat? He joutuvat ikuiseen eroon Jeesuksesta Kristuksesta ja heidän osakseen tulee iankaikkinen vaiva ja kadotus.   

Nyt on vielä tilaisuus vaikuttaa omaan tulevaisuuteemme. Juuri nyt on vielä mahdollista yrittää vaikuttaa Jumalan valintaan, huomisesta yksikään meistä ei tiedä mitään.  

Marja Tuomi

Seurakuntapastori

Mihin uskomme

Kristillisen seurakunnan usko on uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan: Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen.

Jumala on elämän antaja ja sen ylläpitäjä. Ihmisen hän on luonut kuvakseen eli kuuntelemaan ääntään ja tottelemaan tahtoaan. Ihminen on kuitenkin eksynyt pois Jumalan tahdon noudattamisesta. Sen tähden tarvitsemme pelastusta.

Tämän pelastuksen Jumala valmisti lähettämällä Poikansa ihmiseksi. Jeesus sovitti syntimme kuolemalla puolestamme ja nousemalla ylös kuolleista.

Jumala on lähettänyt Pyhän Henkensä kirkastamaan pelastuksen lahjaa ja synnyttämään uskoa Kristukseen. Pyhä Henki toimii seurakunnassa Jumalan sanan, kasteen ja ehtoollisen välityksellä.

Seurakunnan usko on ilmaistuna uskontunnustuksessa, joka luetaan joka sunnuntai jumalanpalveluksessa.

tutki uskoa

Raamattu

Raamattu on Jumalan sana, joka on annettu meille ihmisten välityksellä. Siinä Jumala ilmoittaa tahtonsa ja pelastussuunnitelmansa.

Raamatussa on kaksi puolta: laki ja evankeliumi. Laki osoittaa, miten meidän tulee elää. Siinä pääsisällyksenä on rakkaus Jumalaan ja rakkaus lähimmäisiin. Koska emme pysty näitä vaatimuksia täyttämään, on Jumala valmistanut meille pelastuksen Poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. Evankeliumi on ilosanoma tästä kaikille valmistetusta pelastuksesta