Hartauskirjoitus

Kuka meistä on suurin?

Mikkelinpäivän teksteissä puhutaan lapsista ja enkeleistä. Jumalan sanansaattajina enkelit suojelevat ja opastavat meitä ja muistuttavat Jumalan tahdon mukaisesta elämästä.

               Päivän evankeliumitekstissä (Matt.18:1-6,10) opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät: ”Kuka on suurin taivasten valtakunnassa?” Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen ja sanoi opetuslapsille: ” Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa.”

Opetuslapset olivat itse ehkä hyvinkin varmoja omasta pääsystään taivasten valtakuntaan. Kysymys oli vain siitä, kuka heistä on siellä suurin. Jeesus ei tällaista ajattelua hyväksynyt. Hän antoi heidän ajateltavakseen asioita, joiden piti tapahtua, ennen kuin he pääsisivät taivaan valtakuntaan. Se ei ollutkaan niin itsestään selvää. Jeesuksen mukaan opetuslasten tulisi ottaa mallia lapsista, sillä vain lapsen kaltainen pääsee taivasten valtakuntaan.  Mitä tarkoittaa olla lasten kaltainen? Miten meistä voi tulla lasten kaltaisia?

Lapsen kaltaisuus on siinä, että hän ei etsi suuruutta, valtaa tai kunniaa.  Lapsi on pieni ja tyytyy pienimmän asemaan.  Lapsi osaa heittäytyä huolettomasti hänestä huolta pitävien hoidon varaan. Taivasten valtakunta on siis sellaisten, jotka osaavat tyytyä pienimmän asemaan ja jättää itsensä ja koko elämänsä heistä huolehtivien hoidon varaan. Omien vanhempien lisäksi meillä jokaisella on kaikkivaltias taivaan Isä, joka pitää meistä huolen. Meidän tulee vain uskaltaa jättää koko elämämme hänen huolenpitonsa varaan.

Uskossa ei myöskään ole kysymys älyllisestä suorituksesta, vaan pelastuksen lahjan vastaanottamisesta. Me aikuiset mietimme, olemmeko ansainneet pelastuksen ja mitä voimme antaa tai tehdä vastalahjaksi. Lapsi taas ottaa iloiten vastaan kaiken mitä annetaan.

Lapsi on suurin myös taivaasta katsottuna.  Lapset ovat aina Jumalan isällisen huolenpidon kohteena, Jumala ottaa heidät kasteessa lapsikseen. Isän Jumalan tahto on, ettei yksikään lapsi joutuisi kadotukseen. Jumalalle jokainen lapsi on yhtä kallisarvoinen.

Meidän on tultava lasten kaltaisiksi päästäksemme taivasten valtakuntaan, meidän on tultava pieniksi ja nöyriksi. Meidän pitää unohtaa itsemme, omat tekomme ja asemamme, ne eivät auta meitä pääsemään taivasten valtakuntaan. Meidän tulee antaa itsemme kokonaan Isän Jumalan käsiin, hänen hoidettavakseen, talutettavakseen ja kannettavakseen. Taivasten valtakuntaan pääsee, kun uskoo kolmiyhteiseen Jumalaan. Taivasten valtakunnassa suurin on se, joka täällä maan päällä on pienin; lapsi ja hänen kaltaisensa.

Marja Tuomi

Mihin uskomme

Kristillisen seurakunnan usko on uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan: Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen.

Jumala on elämän antaja ja sen ylläpitäjä. Ihmisen hän on luonut kuvakseen eli kuuntelemaan ääntään ja tottelemaan tahtoaan. Ihminen on kuitenkin eksynyt pois Jumalan tahdon noudattamisesta. Sen tähden tarvitsemme pelastusta.

Tämän pelastuksen Jumala valmisti lähettämällä Poikansa ihmiseksi. Jeesus sovitti syntimme kuolemalla puolestamme ja nousemalla ylös kuolleista.

Jumala on lähettänyt Pyhän Henkensä kirkastamaan pelastuksen lahjaa ja synnyttämään uskoa Kristukseen. Pyhä Henki toimii seurakunnassa Jumalan sanan, kasteen ja ehtoollisen välityksellä.

Seurakunnan usko on ilmaistuna uskontunnustuksessa, joka luetaan joka sunnuntai jumalanpalveluksessa.

tutki uskoa

Raamattu

Raamattu on Jumalan sana, joka on annettu meille ihmisten välityksellä. Siinä Jumala ilmoittaa tahtonsa ja pelastussuunnitelmansa.

Raamatussa on kaksi puolta: laki ja evankeliumi. Laki osoittaa, miten meidän tulee elää. Siinä pääsisällyksenä on rakkaus Jumalaan ja rakkaus lähimmäisiin. Koska emme pysty näitä vaatimuksia täyttämään, on Jumala valmistanut meille pelastuksen Poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. Evankeliumi on ilosanoma tästä kaikille valmistetusta pelastuksesta